YONELLE

Innowacyjne zabiegi i kosmeceutyki do pielęgnacji twarzy MEDESTHETIC i pielęgnacji ciała BODY FEELING tworzone są w oparciu o koncepcję SKIN PENETRATION REVOLUTION™. Ponadprzeciętna skuteczność osiągana jest dzięki poprawie wnikania substancji aktywnych w głąb skóry metodami biologicznymi, chemicznymi i fizykalnymi działającymi synergistycznie. Nowatorskie kosmeceutyki są dermozgodne i zawierają terapeutyczne dawki substancji aktywnych. Zastosowanie technik miniinwazyjnych pozwala na uzyskanie medestetycznych efektów zabiegów. Oferta MEDESTHETIC i BODY FEELING jest dostępna w prestiżowych hotelach SPA i instytutach kosmetycznych w całej Polsce.